Thứ Ba, 6 tháng 12, 2016

MUỐN THĂM HÀ GIANG


                  Chợ tình quê bạn Hà Giang ,
          Chờ mong mãi chợ chẳng sang quê mình .
                  Quê mình đâu có chợ tình ,
            Hà Giang ơi , hãy cho mình nhập quê .
                     Đô thành giờ thấy ngán ghê ,
            Chim không hót , bướm chẳng hề gọi thơ .
                      Đôi khi tình thấy hững hờ ,
             Cạn nguồn thi hứng nên thơ không vần .
                       Muốn về quê bạn một lần ,
             Cùng nhau bên hũ rượu cần hàn huyên .
                  Ngắm trăng trên cầu thanh niên ,
                Đố vui số bước chân lên cổng trời .
                        Cho lòng tan nỗi chơi ,
              Thu gom cảm hứng đất trời biên cương .
                       Cho dài thêm nỗi tơ vương ,
              Cho thu ngắn lại cung đường tìm nhau .
                        Còn chi hơn thế nữa đâu ,
                Khi xuôi ngược đã trao câu ước thề .