Thứ Năm, 6 tháng 10, 2016

CHÚT NGẪU HỨNG


                           Mỗi người một cõi riêng riêng ,
              Nửa muốn cho - nửa lại tiêng tiếc cầm .
                   Thương nhau sao chẳng hết tầm !
              Nửa cho nửa giữ lẫn nhầm không đây !

                       Ước gì em hóa thành mây ,
             Tinh khôi trinh trắng đong đầy gió anh .
                         Nếu em là lá trầu xanh ,
            Thì anh nguyện sẽ hóa thành trái cau .
                    Để luôn gắn kết bên nhau ,
            Cho tình thắm mãi không nhàu nát duyên . 


Bạn nào có trang Facebook mời qua nhà tôi chơi với đường linh bên dưới đó nhé : https://www.facebook.com/hoanglamto60

                          GHÉP ẢNH BẠN BÈ :